...

Privathaus Kölnmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn.mmmmmPrivatwohnung Wien, Lüsterlänge 190 cm

...

Privathaus Frankfurt, Goldlüster mmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmn.mmmmn.mmmmm Mumok Wien, Goldlüster, Länge 270 cm

...

Mumok Wien, Veranstaltungsraum mmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmn.mmmmm Mumok Wien, Eröffnungsabend

...

Mumok Wien, Cafe und Restaurantmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmn.mmmmm Bar ArtCologne 2005, mit Wandpanellen